Kursevi holandskog jezika

 

Kursevi holandskog jezika i flamanski

Kursevi holandskog jezika

Kursevi holandskog jezika svih nivoa u EuroSchool centru. U ponudi su standardni holandski, poslovni,  individualni i online kursevi holandskog jezika kao i flamanskog.

EuroSchool je škola  specijalizovana za pripremu ispita za dobijanje vize.

Priprema za polaganje ispita Basisexamen inburgering

Ispit Basisexamen inburgering je  namenjen onima koje žele da dobiju dozvolu trajnog boravka u Holandiji.

Ispit se polaže putem kompjutera (usmeno i obeležavanjem ponuđenih odgovora) i sastoji se iz tri dela:

1. Kennis van de Nederlandse Samenleving (Test poznavanja holandskog društva)
2. Spreekvaardigheid (Veština govorenja – odgovaranje na pitanja i dopunjavanje rečenica)
3. Leesvaardigheid (Veština čitanja – prepoznavanje reči i razumevanje teksta

 

Pripremni kurs u EuroSchool-u  za polaganje  ispita traje 40 časova (40×45) ili 20 dvočasa ( 20×90) minuta, a sam ispit se polaže u Ambasadi Kraljevine Holandije u Beogradu.

U ponudi škole  je i  Online pripremni kurs za Basisexamen inburgering kao i online kursevi standardnog holandskog jezika.

Dodatne informacije o ispitu možete naći na zvaničnom sajtu:
www.naarnederland.nl

Ispit NT2 ( Programma I i Programma II) je ispit koji potvrdjuje viši nivo znanja jezika i namenjen je onima koji su već u Holandiji, a stranci su. Takođe  za studiranje, za odredjene poslove za koje je potrebno poznavanje jezika na višem nivou,  i kao deo priprema za polaganje ispita za dobijanje holandskog državljanstva)

Ukoliko  je potreban prevod dokumenata sa overom ili bez na raspolaganju su usluge našeg ovlašćenog sudskog tumača za holandski jezik.

 

 

 

Prijave za kurs  slati popunjavanjem donje  prijavne forme.

 

 

 

Otvori formular za prijavljivanje

Comments are closed.