Kineski

Kursevi kineskog jezika svih nivoa i za sve uzraste

Kursevi kineskog  jezika    2015.

Upis u toku, grupe u formiranju!

Trajanje standardnog  kursa : 3 meseca , 2 puta nedeljno po 90 minuta.

Prijave za kurs  slati popunjavanjem dole navedene prijavne forme.

Naziv kursa: Kineski jezik A1a

 Fond časova: 24×90 minuta

  Cilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovama kineskog jezika, njegovim fonetskim sistemom, poreklom i strukturom karaktera i osnovnim gramatičkim pojmovima. Kurs obuhvata naučestalije izraze i one neophodne za osnovnu komunikaciju. Program je koncipiran tako da putem interaktivnog učenja polaznicima kursa pruži neophodno znanje za svakodnevnu konverzaciju na kineskom  jeziku.

 Materijal:

 ·         Udžbenici  :
                    
汉语》教材第一册  i 汉语》练习册第一册

                      中文》教材第一册
                     
McGraw-Hill’s Chinese Pronunciation

 ·         BBC set dokumentaraca „Real Chinese“

 ·         Fleš kartice

 Program rada:

 §         Prvi čas

 Ø      Fonetika I – Inicijali i finali

 §         Drugi čas

 Ø      Fonetika II – Tonovi

 §         Treći čas

 Ø      Fonetika III – Revizija, diktat, evaluacija

 §         Četvrti čas

 Ø      Karakteri I – Uvod, poreklo i podela karaktera

 §         Peti čas

 Ø      Karakteri II – Struktura karaktera, potezi-naziv i redosled pisanja

 §         Šesti čas

 Ø      Karakteri III – Revizija, diktat, evaluacija

 §         Sedmi čas

 Ø      Brojevi/数字, svakodnevni pozdravi /问候

 §         Osmi čas

 Ø      Predstavljanje/自我介绍, lične zamenice/人称代词, pomoćni glagol „“, atributivno „

 §         Deveti čas

 Ø      Domaćinstvo/porodica/家谱, SPO konstrukcija

 §         Deseti čas

 Ø      Klasifikatori/量词, glagol „

 §         Jedanaesti čas

 Ø      Tip rečenica(P/U/O), negacija /, klasifikatori

 §         Dvanaesti čas

 Ø      Zemlje, nacionalnosti国家/国籍

 §         Trinaesti čas

 Ø      Glagoli kretanja, priloške odredbe za vreme

 §         Četrnaesti čas

 Ø      Gradovi, mesta, pokazne zamenice

 §         Petnaesti čas

 Ø      Vreme, datum, upitne zamenice I  时间,日期

 §         Šesnaesti čas

 Ø      Godine, doba starosti 年龄

 §         Sedamnaesti čas

 Ø      Javna mesta, institucije, upitne zamenice II

 §         Osamnaesti čas

 Ø      Predlozi 上边/下边/旁边/中间

 §         Devetnaesti čas

 Ø      Zanimanja 工作,hobi兴趣

 §         Dvadeseti čas

 Ø      Hrana i piće饮食

 §         Dvadeset prvi čas

 Ø      Sportovi运动

 §         Dvadeset drugi čas

 Ø      Revizija gradiva, retrospektiva kursa

 §         Dvadeseti treći čas

 Ø      Probni test

 §         Dvadeset četvrti čas

 Ø      Završni test

 

Otvori formular za prijavljivanje

Comments are closed.