Standardni

Redovni kursevi u trajanju od 12 nedelja.Kursevi su klasifikovani u skladu sa preporukama saveta Evrope.

 

Kurs engleskog jezika

Standardni kursevi u trajanju od 12 nedelja i dinamikom 2 × 2 školska časa nedeljno. Kursevi su klasifikovani u skladu sa preporukama Saveta Evrope od A1 do C2 nivoa. Upisu na kurs stranog jezika prethodi placement test, na osnovu koga se određuje nivo i grupa polaznika.

U nastavi primenjujemo sva pozitivna svetska dostignuća u metodici nastave stranih jezika uz upotrebu kvalitetnih, savremenih nastavnih materijala. Svesni smo potrebe znanja stranih jezika i interkulturalnih komunikacija, kako bi se olakšao protok znanja i ideja i postiglo bolje razumevanje među ljudima širom sveta. U svrhu postizanja tih ciljeva, polaznici dobijaju visokokvalitetnu nastavu i znanje koju postižemo velikom pažnjom prema polaznicima i njihovim potrebama, uz inovativne nastavne metode i stručnošću profesora.

Literatura MOVE MACMILLAN OXFORD Ox4 3PP ,Elementary,Intermediate,Upper-intermediate

Prijave kursa  slati popunjavanjem dole navedenog formulara .

Literatura MOVE MACMILLAN OXFORD Ox4 3PP ,Elementary,Intermediate,Upper-intermediate

Literatura:
MOVE, MacMillan Publishers Limited, Between towns Road, Oxford OX4 3PP

 

Elementary
Bill Bowler, Sue Parminter, MacMillan

 

Intermediate
Angela Holman, Bruce Milne, Barbara Webb, MacMillan

 

Upper-intermediate
Sue Kay, Jon Hird, Peter Maggs, MacMillan

Otvori formular za prijavljivanje

Comments are closed.