Kursevi svedskog jezika

Standardni kurs švedskog jezika obuhvata 48 školskih časova Kursevi svedskog jezika.

Kursevi švedskog  jezika

Švedski jezik je zvanični jezik u Švedskoj, Finskoj i Evropskoj uniji.

Kurs švedskog jezika u EuroSchool-u je u malim grupama ili individualno i uspešno se završavaju svi nivoi. Upis i kursevi su tokom cele godine.

Popust za individualne i poluindividualne kurseve (2 polaznika koji se zajedno upišu).
Nakon završenog kursa i položenog finalnog testa polaznici dobijaju Sertifikat o stečenom nivou znanja.

Profesori su sa bogatim predavačkim iskustvom.

Online kurs švedskog jezika putem Skype-a sa profesorom u terminima koji se mogu dogovoriti. Možete dogovoriti nastavu prepodne, popodne ili u večernjim terminima.

Termini kurseva

Nakon završenog A1 kursa:

Od polaznika se očekuje da ume da predstavi sebe, svoju porodicu, kao i da kaže osnovne stvari o svom okruženju – gde stanuje, radi, čime se bavi, kao i da kaže nešto o svojim prijateljima i poznanicima. Komunikacija sa drugima na slične teme je moguća pod uslovom da sagovornik govori polako i razgovetno, da koristi veoma jednostavne izraze, i da je spreman da ih, po potrebi, preformuliše. Od polaznika se takođe očekuje da ume da se dogovori sa drugima, pre svega kada je reč o aktivnostima u slobodno vreme (poput odlaska u bioskop, na koncert ili na utakmicu), da se snađe pri kupovini u prodavnici, i da razlikuje ljubazno od neljubaznog izražavanja. Osim toga, polaznik treba da bude u stanju i da napiše vrlo kratak tekst na dobro poznate teme, kao i da popuni svoje podatke u jednostavnijim formularima (ime i prezime, adresa, broj telefona, nacionalnost, bračno stanje i slično).

Po završenom A2 nivou:

Od polaznika se očekuje da  proširuje kompetencije koje je stekao na A1 nivou, razume sadržaj kratkih, jednostavnih i razgovetnih poruka i saopštenja, ume da čita kraće tekstove, oglase, brošure, jelovnike i rasporede, kao i lična pisma. Polaznik treba da bude u stanju da učestvuje u razgovoru i direktnoj razmeni informacija na dobro poznate teme, da ume da opiše ljude, životne uslove i svoje obrazovanje i radno iskustvo. Kada je reč o pisanom izražavanju, očekuje se da polaznik ume da piše kraće poruke i hvata beleške, kao i da piše jednostavnija lična pisma.

B1 – samostalna upotreba jezika

Po završenom kursu na nivou B1, polaznik je u stanju da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se govori o poznatim temama vezanim za posao, školu, slobodno vreme, teme od interesa, itd. Može da razume tekstove pisane najvećim delom jezikom koji je u svakodnevnoj upotrebi, da razume opise događaja, osećanja i želja. U stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u švedsko govorno područje. U stanju je da se bez prethodne pripreme upusti u razgovor o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja. U stanju je da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove. Može da napiše jednostavne, smislene tekstove o dobro poznatim temama.
Sa poznavanjem jezika na nivou B1 polaznik može da polaže test Swedex B1. Više o ovom testu možete pročitati na http://www.folkuniversitetet.se/In-English/Swedex_In_English/
 
B2 – samostalna upotreba jezika
 
Posle završenog kursa na nivou B2, polaznik je u stanju da razume duža izlaganja, npr. predavanja, i da prati komplikovaniju argumentaciju, pod uslovom da mu je tema donekle već poznata. Može da razume većinu sadržaja u vestima i aktuelnim programima na TV-u. Može da razume članke i izveštaje o aktuelnim problemima i u kojima se izražavaju stavovi i mišljenja. Može da razgovara i diskutuje tečno i slobodno o dobro poznatim temama, tako da komunikacija sa izvornim govornicima teče prirodno, izrazi i brani svoje stavove i mišljenja. Može da napiše jasan i detaljan tekst u okviru svojih interesovanja, npr. esej ili izveštaj u kome se predstavljaju informacije ili obrazlaže stanovište, izloži prednosti i mane različitih alternativa.
Sa poznavanjem jezika na nivou B2 polaznik može da polaže test Swedex B2. Više o ovom testu možete pročitati na http://www.folkuniversitetet.se/In-English/Swedex_In_English/
 
C1 – napredno poznavanje jezika
 
Poznavanje jezika na ovom nivou podrazumeva da polaznik može da razume složeni jezik čak i kada nije jasno strukturiran i kada se kontekst samo implicitno navodi, a da nije jasno izražen. Može da razume TV program i filmove bez većeg napora. Može da razume duge i komplikovane književne i neknjiževne tekstove i da prepozna razlike u stilovima. Može da razume stručne članke i uputstva, čak i kada se radi o temama koje su izvan ličnog interesovanja i iskustva. Može usmeno da se izrazi tečno i spontano, bez čestog i uočljivog traženja odgovarajućeg izraza. Može efikasno i fleksibilno da koristi jezik u društvenom i profesionalnom životu, da sa određenom preciznošću formuliše i izrazi ideje i stavove, razgovara o komplikovanim temama, kao i da se spretno prilagodi svom sagovorniku. Može da se izrazi jasnim i dobro strukturiranim tekstom, da opširno izrazi stavove i objašnjenja. Može da piše o komplikovanim sadržajima u pismu, eseju ili izveštaju i argumentuje ono što smatra da je važno. Može da izabere odgovarajući stil koji je prilagođen temi i čitaocu.
Sa poznavanjem jezika na nivou C1 polaznik može da polaže ispit TISUS (test švedskog jezika za univerzitetske studije) koji organizuje Stokholmski Univerzitet. Više o ovom ispitu možete pročitati na http://www.su.se/svefler/tisus/2.23810
Nivoi su prema Evropskom zajedničkom referentnom okviru za jezike Saveta Evrope (CEFR)
A1 i A2 – osnovno poznavanje jezika
B1 i B2 – samostalna upotreba jezika
C1 i C2 – napredno poznavanje jezika

Karakteristike  kurseva  škole EuroSchool:

– Naglasak na govornom učenju stranog jezika uz sve prateće  veštine

– Stručni i posvećeni predavači

– Simulacija konkretnih svakodnevnih  situacija( Role plays) i aktivno učešće polaznika

– Praćenje napretka polaznika putem testova ili drugim načinima procene

Prijave za kurs  slati popunjavanjem dole navedene prijavne forme ili nas kontaktirajte putem telefona

 

Otvori formular za prijavljivanje

Comments are closed.