Ubrzani individualni kursevi, časovi engleskog jezika i putem Skype-a- EXCLUSIVE

Kursevi engleskog jezika namenjeni hitnim potrebama polaznika:

 Kursevi  engleskog , individualni časovi engleskog jezika, nemackog, ruskog, srpskog jezika za strance /serbian for foreignersholandskog, grčkog, španskog, portugalskog, italijanskog, francuskog, madjarskog, švedskog, norveškog, japanskog, arapskog i slovenačkog jezika.Termini fleksibilni.

Priprema za TOEFL, GMAT, IELTS, SAT, ACT, ILEC, FCE, CAE, GRE…ispite, testove Beograd

Priprema za  TOEFL, IELTS, GMAT, SATILEC, CAE, GRE Moderan i visoko kvalitetan sistem nastave.

U toku je  upis 2015

Pripremite se kod nas i položite međunarodni ispit radi dobijanja sportske stipendije, odlaska u inostranstvo , upisa na master studije…

Za sportiste priprema za polaganje TOEFL i SAT/ACT testova radi dobijanja sportskih stipendija u inostranstvu. Jedan od uslova za upis na Univerzitet ili Junior College je da se polože oba testa. Sve informacije vezane za upis , rokove, razgovor u ambasadi, literaturu i odlazak u USA  možete saznati u našoj školi specijalizovanoj za međunarodne ispite u Beogradu.

 


Kursevi ruskog jezika

– kursevi  ruskog jezika  kreirani u skladu sa rastućim potrebama i zahtevima klijenata.

– savremena metodologija rada

– iskusni profesori gde se beleži brz napredak polaznika

–  kursevi ruskog jezika od početnog do najvišeg nivoa.

 – u  nastavi smo  fleksibilni prema potrebama naših polaznika odnosno partnera.

Pošto je Vaše vreme dragoceno — trudimo se da ga iskoristimo na najbolji mogući način. Tako su i termini za kurseve  fleksibilni i traju od 8 do 22 časa.

Osim redovnih kurseva ruskog jezika u ponudi su i poslovni kao i online kursevi putem Skype programa.

Zainteresovani mogu da zakazu sastanak sa predavačem gde će upoznati  program i metode rada škole.

 

Kursevi engleskog jezika za intervju u aviokompanijama

Posao stjuardese ili stjuarta je veoma primamljiv i zanimljiv, ali ima i svojih poteškoća. Prva prepreka na putu do zaposlenja koju morate da savladate jeste poznavanje stranog jezika, gde engleski jezik zauzima prvo mesto.

 Tečno govoriti engleski jezik je izričit zahtev. Osim toga, na intervjuima koji vas očekuju, morate da poznajete terminologiju u vezi sa vašim budućim opredeljenjem.

 Ukoliko se odlučite za usavršavanje jezika putem Skype-a, imate mogućnost da se nastavnik u potpunosti posveti Vama i svim onim pitanjima koja bi Vam možda bilo neprijatno da pitate. Imate direktan kontakt sa predavačem, a brzina napredovanja zavisi od Vas i obično se brže dostigne željeni nivo znanja u odnosu na grupni vid nastave.

 Za snalaženje na intervjuima i odgovaranje na pitanja, neophodno je znanje najmanje na nivou B1. Sa tim znanjem možete lako završiti kurs od predviđenih 20 časova u trajanju od 60 minuta koji pokriva sve one oblasti o kojima će vas pitati: snalaženje u hitnim situacijama, ophođenje prema putnicima, smeštanje i obezbeđivanje putnika, pružanje prve pomoći.

 Takođe, postoje pitanja koja se sa velikom učestalošću pojavljuju na svim intervjuima u svim svetskim kompanijama.Neka od tih pitanja su (komunikacija se, naravno, odvija na engleskom):

 

1. Predstavljanje i pričanje o sebi. Ovde imate puno mogućnosti, ali vodite računa da pričate samo o onim stvarima koje idu Vama u prilog. Možete da se dotaknete porodice, obrazovanja, postignuća…i naravno, za svaku oblast bi trebalo da koristite određeni opseg rečnika.

 

 2. Zašto želite da budete deo kompanije? Ovde postoji i mogućnost da Vas pitaju i zašto želite da se bavite baš ovim poslom.S aspekta jezika, učite da govorite o svojim veštinama, načinu na koji biste ih primenili. Takođe, imate mogćnost da pre intervjua istražite način poslovanja kompanije i tome prilagodite svoje odgovore.

3. Gde se vidite za 5 godina? Kompanije ovde proveravaju kakve su Vaše ambicije i da li se poklapaju sa njihovim mogućnostima i planovima. Sa stanovišta jezika, ovde učite kako da se izražavate o budućim planovima i namerama.

 

4. Koja je najteža situacija u kojoj ste se našli? Na koji način se nosite sa stresom, na koji način i da li uspevate da iskontrolišete emocije. Sa aspekta jezika, možemo pričati o različitim vrstama osećanja, na koji način ih ispoljiti ili ne. Takođe, ovde možete da dobijete praktičan zadatak, na primer, kako biste se obratili putniku koji se ružno odnosi prema vašem kolegi. Komunikacija se ovde razvija u domenu nuđenja pomoći i rešavanja konflikta – na koji način to činimo i kako se izvinjavamo.

 

5. Putnik je povređen, kako biste postupili. Ovde su potrebni izrazi u vezi sa prvom pomoći, način na koji proveravate stanje putnika, ophođenje putem telefona, davanje instrukcija.

U poslednje vreme se pojavljuju kursevi za stjuardese, gde akcenat nije samo na jeziku. Oni ne garantuju uspeh niti posao u avio-kompanijama. Ono što Vam u velikoj meri garantuje uspeh je Vaše poznavanje jezika i snalaženje u situacijama i zadacima koje Vam kompanija za koju se odlučite postavi.

 

Prijave za kurs slati popunjavanjem dole navedenog prijavnog formulara.

 

Kursevi norveškog i holandskog jezika – ubrzani i individualni kursevi

Hol

Continue reading

Kurs poslovnog ruskog

Continue reading

GMAT,TOEFL,IELTS, SAT ispiti…upis u toku!

Ispiti TOEFL, GMAT

Continue reading

Kurs engleskog jezika, ubrzani i individualni,stalan upis

Standardni i ubrzani kursevi engleskog jezika

Ukupno trajanje kursa 3 meseca ili intenizivni kursevi u trajanju od mesec Kursevi engleskog jezikadana.Prijavite se na vreme i obezbedite sebi mesto. Predavaci sa dugogodisnjim medjunarodnim iskustvom.

UPIS U TOKU