Italijanski jezik — međunarodni ispiti

CILS je sertifikat o poznavanju italijanskog jezika kao stranog koji izdaje Univerzitet u Sijeni

CILS — Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena

Italijanski jezik — međunarodni ispitiPostoji šest progresivnih nivoa:

  • Livello
    (Nivo ispita) Corrispodenza con il Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue
    (odgovarajuci jezici nivo propisan od strane Evropskog Saveta)
  • Pre CILS A1A1
  • Pre CILS A2A2
  • CILS 1B1
  • CILS 2B2
  • CILS 3C1

CILS je zvanični naziv koji predstavlja sertifikat o stepenu poznavanja italijanskog jezika, kao stranog jezika. CILS dodeljuje univerzitet za strane državljane u Sijeni i priznat je od strane države a na osnovu dogovora sa ministarstvom spoljnih poslova Italije. Većina italijanskih univerziteta zahteva položen CILS za upis na fakultet.

Sve detaljnije informacije mozete pronaci na sajtu Italijanskog kulturnog centra.

EuroSchool vrši kompletnu pripremu za polaganje ispita.