Italijanski jezik — međunarodni ispiti

ELE.IT i IT — Sertifikat koji izdaje Univerzitet iz Rima-Roma Tre

Ele.IT e IT – Certificazione della competenza generale in italiano come L2 del Dipartimento di Linguistica dell’Università degli Studi Roma Tre.

Italijanski jezik — međunarodni ispitiOvaj sertifikat predvidja dva stepena:

1. stepen: Ele. IT–Potvrda o elementarnom poznavanju italijanskog kao stranog jezika (Certificato di competenza elementare in italiano come lingua straniera). Ovaj ispit se sastoji iz cetiri dela, a odgovara nivou B1 iz Evropskog okvira. Ta četiri dela su:

  • 1. Ascolto (Slušanje)
  • 2. Lettura (Čitanje)
  • 3. Usi dell’italiano (Upotreba jezika)
  • 4. Comunicazione (Konverzacija)

2. stepen: IT–Sertifikat o znanju italijanskog jezika (Certificato di Italiano dell’Università di Roma TRE) se sastoji od pet delova, od kojih možete polagati i svaki pojedinacno. Odgovara jezičkom nivou C2, a delovi ispita su sledeći:

  • 1. Prova di Ascolto (Slušanje)
  • 2. Prova di Lettura (Citanje)
  • 3. Prova di Usi e Forme dell’Italiano (Upotreba jezika)
  • 4. Prova di Composizione (Pisanje)
  • 5. Prova di Parlato (Konverzacija)

Datum ispita je tokom juna.Taksa za upis je 20 evra po svakom od ponuđenih delova. Sve ostale informacije su identične kao za CELI.

EuroSchool vrši kompletnu pripremu za polaganje ispita.