Individualni kursevi engleskog

Individualni kursevi engleskog jezika svih nivoa

Individualni kurs engleskog – Novi Beograd

Želite da individualnom nastavom profesor – jedan polaznik savladate engleski jezik.

Da Vam predaje predavač sa velikim iskustvom i da je napredak efikasan. Profesori uz primenu savremenih konverzacionih metoda čine da polaznici  brzo napreduju u konverzaciji.

Individualni kursevi engleskog Da osim standardnih CEFR nivoa od početnog engleskog do najviših nivoa savladate po želji i specijalizovane programe npr. engleski u bankarstvu, turizmu…

Termini za individualno učenje su fleksibilni i prilagodljivi svakom polazniku.

Časovi se zakazuju u periodu između 8h i 22h svakog dana, a postoji mogućnost organizovanja kursa u Vašoj firmi.

Individualno učenje engleskog jezika se organizuju i u  okviru Vaše kompanije  uz  permanentno praćenje napretka polaznika kroz testove, interaktivne diskusije i slično – specijalizovani individualni kursevi-biznis, ekonomija, savremene tehnologije, pravo, marketing – mogućnost promene termina časova.

Kako izgleda individualna nastava?

Individualni kurs u EuroSchool školi stranih jezika se izvodi po principu jedan stručni predavač – jedan učenik. Tokom trajanja časa sva pažnja predavača namenjena je polazniku. Svrha časa je da polaznik usvoji kvalitetno znanje koje će moći da primeni potpuno u praksi.

Naglasak je na konverzaciji već od početnih nivoa. Prednost individualnog učenja je potpuna fokusiranost stručnog predavača na usvajanje stranog jezika na način koji je polazniku bitan.