Kurs finskog jezika u našoj školi vam je neophodan kako bi ste imali uspešnu poslovnu ili stručnu saradnju sa Fincima, a stručni predavači na ovom kursu će vam pomoći da u potpunosti savladate gradivo. Na našim časovima možete učiti sve nivoe ovog jezika od A1 do C1, a u skladu sa evropskim standardima o vrednovanju znanja jezika. Nakon završenog kursa i položenog testa, škola vam izdaje Sertifikat kojim potvrđujete znanje jezika.

Na A1 nivou kursa učićete osnovne stvari koje ćete upotrebljavati u finskom jeziku. Nakon završenog kursa polaznik bi trebalo da bude u stanju da se samostalno predstavi, da kaže nešto o sebi, da pročita kraći tekst, jelovnik i slično. Takođe, trebalo bi da je u stanju i da predstavi u kratkim crtama ljude oko sebe, i svoje okruženje. Što se tiče pisanog dela, polaznik bi trebalo da zna da napiše veoma kratak tekst o sebi, kao i da popunjava jednostavnije formulare. Nakon A2 završenog kursa, polaznik bi trebalo da je unapredio znanje jezika koje je stekao na A1 kursu jezika, polaznik bi trebalo da razume kraće tekstove i saopštenja, kao i da čita kraće tekstove. Što se tiče pisanog dela polaznik bi trebalo da zna da piše kraća pisma i da hvata beleške.

Polaznik koji završi kurs finskog jezika na nivou B1 bi trebalo da je u mogućnosti da samostalno upotrebljava ovaj jezik, i da se razume sa svojom okolinom bez problema. On bi trebalo da razume sve glavne sadržaje koji mu se serviraju na standardnom finskom jeziku. U stanju je da se bez prethodne pripreme upusti u razgovor na bilo koju temu, i da argumentovano iznosi svoje stavove. Nakon završenog B2 nivoa korisnik može da čita i piše duže tekstove, kao i da govori o svojim iskustvima i doživljajima.

C1 nivo podrazumeva napredno znanje jezika, a polaznik bi trebalo da razume duži govor čak i kada on nije jasno struktuiran. Takođe, trebao bi da može da gleda film i televiziju na finskom jeziku bez problema. Može da se izrazi jasnim i dobro strukturiranim tekstom, da opširno izrazi stavove i objašnjenja.