Kurs kineskog jezikaUpis u toku, grupe u formiranju!

Trajanje standardnog  kursa: 3 meseca, 2 puta nedeljno po 90 minuta.

Naziv kursa: Kineski jezik A1a

Fond časova: 24×90 minuta

Kurs kineskog jezikaCilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovama kineskog jezika, njegovim fonetskim sistemom, poreklom i strukturom karaktera i osnovnim gramatičkim pojmovima.

Kurs obuhvata naučestalije izraze i one neophodne za osnovnu komunikaciju. Program je koncipiran tako da putem interaktivnog učenja polaznicima kursa pruži neophodno znanje za svakodnevnu konverzaciju na kineskom  jeziku.

Takođe, sve je više kineskih doseljenika u Srbiju, i komunikacija sa njima je dosta otežana, pre svega zbog nepoznavanja jezika i kulture. Ukoliko želite da lakše stupite u komunikaciju sa Kinezima koji već žive u Srbiji ovaj kurs je pravo rešenje za vas. Pomoći će vam da ostvarite komunikaciju, da se dobro sporazumete, i na taj način sprovodete u delo cilj vaše komunikacije.