Turski jezik možete učiti u našoj EuroSchool školi stranih jezika na svim nivoima. Kada dođete da zakažete kurs turskog jezika, uz pomoć stručnog predavača ćete uraditi takozvani placement test, na osnovu kojeg će se odrediti trenutno nivo vašeg znanja turskog jezika. Na ovaj način u potpunosti čete pohađati kurs turskog jezika, koji je u potpunosti prilagođen vašem nivou znanja, a to sasvim sigurno garantuje da ćete brzo napredovati i kvalitetno usvajati znanje koje vam budu pružali naši stručni predavači.

Možete učiti početni nivo turskog jezika, na kojem ćete naučiti osnove jezika, osnovne izraze, kao i da razumete kratke razgovore i tekstove. Na srednjem nivou kursa bićete u mogućnosti da samostalno koristite turski jezik, da razumete teskstove, razgovor i njegov kontekst, kao i da se aktivno uključujete u diskusije koje se vode u vašem prisustvu. Na naprednoim nivou turskog jezika moći ćete da pratite duža predavanja, kao i da argumentovano iznosite svoja zapažanja, ali i da čitate duže tekstove i da u potpunosti razumete kontekst i situaciju u kojoj su oni napisani.

U ponudi je individualno učenje turskog jezika, u odnosu jedan stručni predavač jedan učenik. Ovakav način učenja namenjen je polaznicima koji žele da predavačeva pažnja tokom časa bude apsolutno posvećena njima, i da na taj način dobiju maksimalnu iskorišćenost uloženog vremena i novca. Možete učiti i poluindividualno a prednost ovakvog načina učenja je to što ćete kurs za dve osobe dobiti po ceni jedne.