Kursevi engleskog jezika za intervju u aviokompanijama

kursevi holandskog jezika
Kursevi norveškog i holandskog jezika – ubrzani i individualni kursevi
децембар 9, 2013
Priprema za TOEFL, GMAT, IELTS, SAT, ACT, ILEC, FCE, CAE, GRE…ispite, testove Beograd
новембар 20, 2014
Show all

Kursevi engleskog jezika za intervju u aviokompanijama

Kursevi engleskog jezika

Posao stjuardese ili stjuarta je veoma primamljiv i zanimljiv, ali ima i svojih poteškoća. Prva prepreka na putu do zaposlenja koju morate da savladate jeste poznavanje stranog jezika, gde engleski jezik zauzima prvo mesto.

Tečno govoriti engleski jezik je izričit zahtev. Osim toga, na intervjuima koji vas očekuju, morate da poznajete terminologiju u vezi sa vašim budućim opredeljenjem.

Ukoliko se odlučite za usavršavanje jezika putem Skype-a, imate mogućnost da se nastavnik u potpunosti posveti Vama i svim onim pitanjima koja bi Vam možda bilo neprijatno da pitate. Imate direktan kontakt sa predavačem, a brzina napredovanja zavisi od Vas i obično se brže dostigne željeni nivo znanja u odnosu na grupni vid nastave.

Za snalaženje na intervjuima i odgovaranje na pitanja, neophodno je znanje najmanje na nivou B1. Sa tim znanjem možete lako završiti kurs od predviđenih 20 časova u trajanju od 60 minuta koji pokriva sve one oblasti o kojima će vas pitati: snalaženje u hitnim situacijama, ophođenje prema putnicima, smeštanje i obezbeđivanje putnika, pružanje prve pomoći.

Takođe, postoje pitanja koja se sa velikom učestalošću pojavljuju na svim intervjuima u svim svetskim kompanijama. Neka od tih pitanja su (komunikacija se, naravno, odvija na engleskom):

  1. Predstavljanje i pričanje o sebi.Ovde imate puno mogućnosti, ali vodite računa da pričate samo o onim stvarima koje idu Vama u prilog. Možete da se dotaknete porodice, obrazovanja, postignuća…i naravno, za svaku oblast bi trebalo da koristite određeni opseg rečnika.
  1. Zašto želite da budete deo kompanije? Ovde postoji i mogućnost da Vas pitaju i zašto želite da se bavite baš ovim poslom.S aspekta jezika, učite da govorite o svojim veštinama, načinu na koji biste ih primenili. Takođe, imate mogćnost da pre intervjua istražite način poslovanja kompanije i tome prilagodite svoje odgovore.
  2. Gde se vidite za 5 godina?Kompanije ovde proveravaju kakve su Vaše ambicije i da li se poklapaju sa njihovim mogućnostima i planovima. Sa stanovišta jezika, ovde učite kako da se izražavate o budućim planovima i namerama.
  1. Koja je najteža situacija u kojoj ste se našli?Na koji način se nosite sa stresom, na koji način i da li uspevate da iskontrolišete emocije. Sa aspekta jezika, možemo pričati o različitim vrstama osećanja, na koji način ih ispoljiti ili ne. Takođe, ovde možete da dobijete praktičan zadatak, na primer, kako biste se obratili putniku koji se ružno odnosi prema vašem kolegi. Komunikacija se ovde razvija u domenu nuđenja pomoći i rešavanja konflikta – na koji način to činimo i kako se izvinjavamo.
  1. Putnik je povređen, kako biste postupili.Ovde su potrebni izrazi u vezi sa prvom pomoći, način na koji proveravate stanje putnika, ophođenje putem telefona, davanje instrukcija.

U poslednje vreme se pojavljuju kursevi za stjuardese, gde akcenat nije samo na jeziku. Oni ne garantuju uspeh niti posao u avio-kompanijama. Ono što Vam u velikoj meri garantuje uspeh je Vaše poznavanje jezika i snalaženje u situacijama i zadacima koje Vam kompanija za koju se odlučite postavi.