Upis u toku, grupe u formiranju!

Predavači : Diplomirani lingvisti sa velikim predavačkim iskustvom.

Trajanje standardnog  kursa : 3 meseca , 2 puta nedeljno po 90 minuta.

Prijave za kurs  slati popunjavanjem dole navedene prijavne forme.

Karakteristike  kurseva  škole EuroSchool:

– Naglasak na govornom učenju stranog jezika uz sve prateće veštine

– Stručni i posvećeni predavači

– Simulacija konkretnih svakodnevnih  situacija( Role plays) i aktivno učešće polaznika

– Praćenje napretka polaznika putem testova ili drugim načinima procene 

Kursevi španskog jezika su bazirani na komunikativnoj metodi po udžbeniku Es Espanjol i osposobljava polaznike za upotrebu jezika u realnim  situacijama.

U ponudi su i online kursevi španskog jezika.

Na kraju kursa polažete završni ispit i izdaje se Potvrda  o položenom ispitu iz španskog jezika za nivo koji ste pohađali.