Standardni kursevi

Standardni kursevi u trajanju od 12 nedelja i dinamikom 2 × 2 školska časa nedeljno. Kursevi su klasifikovani u skladu sa preporukama Saveta Evrope od A1 do C2 nivoa. Upisu na kurs stranog jezika prethodi placement test, na osnovu koga se određuje nivo i grupa polaznika. U nastavi primenjujemo sva pozitivna svetska dostignuća u metodici nastave stranih jezika uz upotrebu kvalitetnih, savremenih nastavnih materijala. Svesni smo potrebe znanja stranih jezika i interkulturalnih komunikacija, kako bi se olakšao protok znanja i ideja i postiglo bolje razumevanje među ljudima širom sveta. U svrhu postizanja tih ciljeva, polaznici dobijaju visokokvalitetnu nastavu i znanje koju postižemo velikom pažnjom prema polaznicima i njihovim potrebama, uz inovativne nastavne metode i stručnošću profesora.

  • Grupe do 4 polaznika.
  • Konverzacija od najnižih nivoa.
Online prijava

Kursevi jezika za kompanije

Organizujemo kurseve za kompanije. Posebne pogodnosti za veći broj zaposlenih u okviru firme. U EuroSchool centru su aktuelni tzv “in-house” kursevi koji se posebno kreiraju ili se od postojećih programa prilagođavaju potrebama konkretne kompanije. Prethodno se izvrši analiza potreba, ciljeva i putem evaluacionog testa se kreira maksimalno prilagođen kurs.

  • Profesori su sa velikim iskustvom.
  • Kursevi se mogu održavati u učionicama naše škole ili u samoj kompaniji.
Online prijava

Individualni kursevi jezika

Individualni kursevi engleskog jezika svih nivoa. Individualni engleski - Novi Beograd. Želite da individualnom nastavom profesor – jedan polaznik savladate engleski jezik. Da Vam predaje predavač sa velikim iskustvom i da je napredak efikasan. Profesori uz primenu savremenih konverzacionih metoda čine da polaznici brzo napreduju u konverzaciji.

  • Fleksibilni termini tokom celog dana.
  • Učenje i u okviru Vaše kompanije.
Online prijava

Prijavite se za neki od kurseva jezika u našoj školi...