Poslovni Engleski

Kurs poslovnog engleskog jezika

Kurs poslovnog engleskogIskusni i stručni profesori u oblasti poslovnog engleskog jezika i uz primenu konverzacionih metoda  omogućavaju polaznicima da efikasno ovladaju poslovnim vokabularom i samom  poslovnom komunikacijom na engleskom jeziku.

Kursevi su individualni ili u malim grupama.

Termini su fleksibilni  od  jutarnjih do večernjih.

Odabir određenih segmenata u odnosu na potrebe, zahteve klijenata:

Trajanje:/ Business English u modulima tematski nezavisnim celinama/

 I modul / poslovne veštine – taking part in meetings, socialising and networking/

II modul / poslovne veštine – managing meetings, negotiating, problem solving, decision making/

III modul / poslovne veštine – dealing with figures, presentation techniques/

IV modul / poslovne veštine – reaching agreement, brainstorming/

Prateće aktivnosti i teme:

  • Poslovni vokabular i usmene vežbe (vođenje sastanaka, pregovora, držanje prezentacija)
  • Pismene vežbe i obrada teksta (pisanje mailova, pisama, izveštaja)
  • Gramatičke vežbe (korisćenje vremena u poslovnom engleskom)

Poslovne teme (Brands/Money/Advertising/Trade/E-commerce/Customer Service)

Kao i strukovni kursevi: English for PAs and Secretaries, English for Cabin Crew, Tourism, Aviation, Logistics, Telecoms and IT,  Medicine, Nursing, Pharmaceutical Industry, Accounting, Legal Professions…

U ponudi su i online kursevi poslovnog i strukovnog engleskog jezika putem Skype-a.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate.