ACT Test

ACT TestACT je standardizovani test koji je potreban za upis na diplomske studije u Americi.

Postoje dve vrste ACT testa:

 ACT (No writing )

Sastoji se od četiri testa:

  • Matematika
  • Engleski
  • Čitanje (Reading)
  • Prirodne Nauke (Science)

ACT Plus Writting: test koji meri veštinu pisanja na engleskom jeziku.

 Delovi ACT testa :

1. Engleski – traje 45 minuta, sadrži oko 75 pitanja.

Ocenjuje se razumevanje standardnog engleskog pisanog teksta i retoričke veštine.

 Sadrži pet tekstualnih odlomaka gde nakon svakog odlomka treba da odgovorite na pitanja sa višestrukim izborom.

Ovde se ocenjuje jezička i gramatička pravila engleskog pisanog teksta (interpunkcija, gramatika, sintaksa); retoričke veštine (smisao za planiranje, organizaciju i stil teksta) . Ovde se ne ocenjuje spelling, vokabular i poznavanje gramatičkih pravila.

2. Matematika – traje 60 minuta, sadrži 60 pitanja.

Ocenjuju se sposobnosti u rešavanju matematičkih problema koje učenici savladaju do početka četvrte godine srednje škole.

Sastoji se od pitanja višestrukog izbora u kojima se konkretni matematički problemi moraju rešiti zaključivanjem. Mere se matematičke veštine, ali potrebno je znati osnovne matematičke formule i računske operacije da bi se rešili zadaci i nije neophodno izvoditi kompleksnije računarske operacije.

3. Reading (čitanje) – traje 35 minuta, sadrži 40 pitanja

Ocenjuje se razumevanje pisanog teksta od četiri dela. Svaki deo sadrži dva kraća prozna teksta ili jedan duži. Teme tekstova su iz prirodnih, društvenih i humanističkih nauka. Očekuje se da se na ovom delu razume  smisao teskta i da se nalaze određena rešenja koja proizilaze iz razumevanja pročitanog.

4. Prirodne nauke (Science) – traje oko 35 minuta, sadrži 40 pitanja

Namenje je svim onima koji su tokom četiri godine srednje škole  imali predmete prirodnih nauka biologije, fizike i hemije barem tri godine, pitanja sadrže provere znanja iz ovih predmeta. Ocenjuje se intepretacija, analiza, evaluacija , kritičko rasuđivanje i rešavanje problema. Odgovara se na pitanja sa višestrukim izborom. Podaci su izneseni putem shematskih prikaza (grafovi, tabele i sl), podaci naučnih istraživanja (jedno ili više njih), ili putem oprečnih gledišta(međusobno povezane hipoteze ili gledišta koje se međusobno isključuju)

5. Writting (pisanje eseja) – traje 30 minuta (nije obavezno)

Ocenjuje se veština pisanja savladana tokom srednje škole. Sastoji se od zadatka u kojem ispitanik treba odrediti problematiku i opisati dva moguća gledišta na tu problematiku. Može se izabrati jedno od opisanih gledišta ili dati nov pogled na problematiku

Postoje razni pripremni kursevi za ACT ispite, u našoj zemlji  ispit možete polagati u Međunarodnom akademskom  centru koji redovno na svojoj IOC stranici prikazuje datume za polaganje i način prijave ispita.

Cena polaganja testa bez pisanja eseja iznosi 59 USD, a ACT s pisanjem eseja iznosi 74 USD.

Za prijave nakon zadatog roka za online prijave (standby prijave) naplaćuje se dodatak od 41 USD na redovnu cenu.

Možete se prijaviti putem jedinstvene Online forme  za polaganje ACT testa.

Detaljnije objašnjenje o upisu nalazi se na strani ovog standardizovanog testa ACT Registration, datumi i rokovi za prijavu testiranja su istaknuti na strani ACT datumi testova i prijave za testiranje

Ovde se nalaze brojni primeri ACT testova koje možete vežbati i proveriti znanje.

EuroSchool vrši uspešno kompletnu pripremu za ispit.

 Prethodno se zakazuje sastanak sa pofesorom koji je sa međunarodnim iskustvom.

Termini pohađanja kursa se mogu uskladiti sa Vašim slobodnim vremenom.