CPE Certificate of Proficiency in English

Priprema za CPEPriprema za CPE  test koji ukazuje na najviši nivo posedovanja znanja engleskog jezika.

Viši 2 nivo

CPE je najviši nivo Kembridž ispita engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C2.

Na ovom nivou polaznici se približavaju standardnom engleskom jeziku, koji je blizak jeziku obrazovanog izvornog govornika.

Priprema za CAE u EuroSchool-u podrazumeva prethodno zakazivanje sastanka sa profesorom koji vrši pripreme za medjunarodne ispite. Profesor će nakon obavljenog razgovora sa Vama i placement testa koji je besplatan proceniti potreban broj časova da biste se uspešno pripremili i položili ispit. Priprema za individualnu nastavu profesor – 1 polaznik  može trajati od 2 do 6 meseci u zavisnosti od predznanja samog polaznika. U ponudi su  i online kursevi putem Skype-a. Ispiti se mogu polagati gotovo svakog meseca, ali ne u svim gradovima.

O datumima ispita vas može obavestiti vaš profesor.

CPE je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži u Britaniji, a i mnogi drugi širom sveta, kao dokaz o nivou znanja potrebnom za pohađanje kurseva visokog obrazovanja ili postdiplomskih studija. Mnogi poslodavci takođe priznaju ovaj sertifikat.

Format ispita

CPE ispit se sastoji iz pet delova

Prvi deo — Čitanje (90 minuta)
Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost polaznika da razume tekstove iz raznolikih izvora počev od novinskih članaka do književnih dela. Od polaznika se očekuje da razume strukturu i detalje teksta kao i da shvati iskazano mišljenje, gledište ili razvoj ideja.

Drugi deo — Pisanje (120 minuta)
Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost kandidata da napiše tekst u formi pisma, članka, pregleda ili izveštaja (300-350 reči) upućenih određenom čitaocu na različite zadate teme.

Treći deo — Engleski u praksi (90 minuta)
Ovaj deo ispita procenjuje poznavanje strukture rečenice i teksta engleskog jezika, a od polaznika se očekuje da popuni praznine u tekstu, ispravi greške, formira reči i primeni odgovarajući registar. Takođe, ovaj deo ispita ima i pismeni deo gde kandidat ima zadatak da napiše rezime.

Četvrti deo — Slušanje (40 minuta)
Ovaj deo ispita od polaznika zahteva da shvati značenje odslušanog teksta, da izvuče detaljne informacije kao i da razume mišljenja i stavove govornika.

Peti deo — Govor (15 minuta)
Ovaj deo ispita vodi iskusan ispitivač, a od polaznika se očekuje da aktivno učestvuje u razgovoru. U formi je intervjua u kome se kroz diskusiju u kontekstu neke situacije procenjuju veštine komunikacije polaznika.
(preuzeto sa sajta www.britishcouncil.rs)

Priprema za CPEEuroSchool vrši kompletnu pripremu za polaganje ispita.