FCE — First Certificate in English

Priprema za FCEPriprema za FCE/First Certificate in English/ – šta ona predstavlja, šta vam znači kada uspete da položite ispit i šta možete da očekujete na ispitu?

FCE je ispit srednjeg nivoa znanja po CEF (Common European Framework) i priznat od strane mnogih kompanija i fakulteta kao dokaz da se uspešno služite engleskim jezikom koji je u svakodnevnoj upotrebi, kako u pisanom obliku tako i u konverzaciji. 

Priprema za polaganje svakog ispita od KET do CPE obuhvata aktivno učenje uz pomoć odgovarajuće literature (coursebook and workbook), kao i vežbanje uz pomoć testova koji su izrađeni tako da imate uvid u to šta vas na zvaničnom ispitu čeka.

Priprema za FCE ispit obuhvata od 2o do 30 dvočasa za individualnu nastavu. UEuroSchool-u je potrebno prethodno zakazati sastanak sa profesorom koji vrši pripreme za medjunarodne ispite. Nakon obavljenog razgovora i placement testa koji je besplatan profesor će izvršiti procenu potrebnog fonda časova da biste se pripremili i položili spit. Ispiti se mogu polagati gotovo svakog meseca, ali ne u svim gradovima. O datumima ispita vas može obavestiti vaš profesor.

Neki saveti kada je u pitanju FCE ispit:

– ne učite nepoznate reči iz testova napamet – reči u stranom jeziku se najbolje pamte kada se stave u kontekst i često koriste; sa druge strane, ne možete upamtiti sve nepoznate reči na koje naiđete;

– ukoliko ste u mogućnosti, pokušajte da pričate sa svojim prijateljima na engleskom jeziku, o različitim temama; možda tada nemate stručnu pomoć profesora, ali se ideje brže razvijaju, imaćete barem uvid u odgovore koje možete da pružite ili da se naknadno setite šta ste još mogli da kažete;

– slušajte različite sadržaje na engleskom jeziku, danas je dostupno mnogo izvora na internetu, od serija preko video klipova do filmova, reklama itd. Pronađite oblast koja vas zanima i vežbajte slušajući ono što vam privlači pažnju;

– ukoliko mislite da ste osoba koja nije nadarena za pisanje, ne morate da brinete; postoje dostupne verzije različitih vrsta sastava koje je neophodno napisati, kao i njihove ocene; formalno pismo obično prati neki obrazac, postoje određene fraze koje bi trebalo koristiti; kada pročitate nekoliko primera i vidite kako je neko drugi organizovao ideje, paragrafe itd. biće vam lakše da počnete, a uz stručnu pomoć predavača i da usavršite i vidite gde grešite;

– gramatika je skup pravila jednog jezika bez kojeg on ne bi funkcionisao kompaktno i svako bi mogao da menja pravila u trenutku, te bi nastao opšti haos; gramatika je većini učenika bolna strana učenja, ali uz prave primere, zanimljive, prilagođene situaciji ili učeniku, može da bude zabavna i lako da ostane u sećanju.

Jezici prevazilaze sve granice. Ono što je fascinantno kod stranih jezika je da što ih više koristimo, više prirastaju srcu i sve su nam manje strani. I zato nas svaki novi jezik čini novim čovekom, svaki od njih nam pruža nov način razmišljanja. Krenite samouvereno u svet sa svojim znanjem jezika.

EuroSchool vrši kompletnu pripremu za polaganje ispita.