IELTS International English Language Testing System

 

Priprema za IELTSPriprema za IELTS/ Academic IELTS/ je test koji se koristi za usavršavanje akademskih sposobnosti budućih studenata na engleskom govornom području.

Postoji i General IELTS koji je često neophodan za useljeničke vize za države Komonvelta, a prihvataju ga i kao kriterijum pri zapošljavanju u organizacijama u kojima je engleski službeni jezik. Diploma se priznaje u Velikoj Britaniji, Kanadi, SAD-u, Australiji i Novom Zelandu. Procenjuje sposobnost kandidata da komunicira na engleskom jeziku. Ispit ocenjuje sve četiri jezičke veštine – slušanje, čitanje, pisanje i usmeno izražavanje. IELTS kao dokaz znanja engleskog jezika, traže i mnogi univerziteti u u 120 zemalja u svetu.

Priprema za IELTS u EuroSchool-u podrazumeva prethodno zakazivanje sastanka sa profesorom koji vrši pripreme za medjunarodne ispite. Profesor će nakon obavljenog razgovora sa Vama i placement testa koji je besplatan proceniti potreban broj časova da biste se uspešno pripremili i položili ispit. Priprema za individualnu nastavu profesor – 1 polaznik može trajati od 2 do 6 meseci u zavisnosti od predznanja samog polaznika. U ponudi su i online kursevi putem Skype-a

Datumi polaganja Ielts testa su na donjem linku. Cena testa je 21.000 RSD.

Online priprema za IELTS ispit

Ukoliko nemate vremena da dolazite u školu, mi vam garantujemo da će kvalitet nastave i njen fokus biti isti kao i kada biste  nastavu pohađali uživo u EuroSchool školi stranih jezika. Online kurs za IELTS test se odvija u direktnoj komunikaciji sa iskusnim profesorom i u terminima koje koji se mogu dogovoriti. Neophodno je samo prethodno dogovoriti online razgovor sa profesorom. Zbog metoda rada i stručnosti, odlični rezultati na finalnom testu ne izostaju.