SAT — Scholastic Aptitude Test (Reasoning and subject test)

Priprema za SAT testPriprema za  SAT test rasudjivanja  kreiran radi određivanja nivoa veština pisanja, čitanja i znanja matematike kao i posebnih školskih predmeta. Uslov je za upis na osnovne studije u SAD.

Rezultati SAT testa nisu jedini faktor na osnovu koga se primaju novi studenti. Ali su bitan faktor i svaki koledž određuje koliki broj bodova je potreban.

Priprema za SAT test u EuroSchool-u podrazumeva sveobuhvatan pristup gde se svi delovi testa podjednako razvijaju kod polaznika. U ponudi je i online priprema u direktnoj komunikaciji sa profesorom.

Test se polaže na engleskom jeziku. Traje 3 sata i 45 minuta. Sastoji se iz tri dela: matematika, kritička analiza teksta i pisanje sastava. Svaki deo nosi od 200 do 800 bodova. Prosečni broj bodova na matematičkom testu i kritičkoj analizi teksta iznosi 500. Na testu se nudi više mogućih odgovora za svako pitanje, osim kod pisanja eseja i deset pitanja iz matematike. SAT ispit se polaže šest puta godišnje van SAD. Mesta održavanja ovih ispita se menjaju. Tačne termine, mesta polaganja i cenu ispita možete saznati na sajtu  www.collegeboard.org.

Na ovom sajtu možete naći primere testa i literaturu za pripremanje SAT ispita. Cena testa je 55$.

Datumi polaganja su na donjem linku.

EuroSchool vrši kompletnu pripremu za polaganje SAT  ispita.