TOEFL Test of English as a Foreign Language

Priprema za ToeflPriprema za Toefl test gde se meri sposobnost komuniciranja na engleskom jeziku radi akademskih potreba. Test je uslov za studije na preko 7000 akademskih institucija širom sveta. TOEFL je ispit koji je pre svega potreban za upis na fakultete i koledže u Americi i Kanadi, ali je prihvaćen od većine univerziteta u Evropi.

Priprema za TOEFL u EuroSchool-u podrazumeva prethodno zakazivanje sastanka sa profesorom specijalizovanim za medjunarodne ispite. Profesor će nakon obavljenog razgovora sa Vama i entry testa koji je besplatan proceniti potreban broj časova da biste se uspešno pripremili i položili ispit. Priprema za individualnu nastavu profesor – 1 polaznik  može trajati od 2 do 4  meseci u zavisnosti od predznanja samog polaznika. U ponudi su i TOEFL online pripremni kursevi putem Skype-a u direktnoj komunikaciji sa profesorom i prilagodjenim terminima.

TOEFL se polaže putem interneta (iBT-internet Based Toefl). Broj mogućih bodova je od 0 do 120. Rezultati TOEFL testa su važeći maksimum dve godine pošto se znanje jezika vremenom menja. Broj potrebnih poena za upis na određeni univerzitet zavisi od zahteva tog univerziteta, ali se u većini slučajeva kreće iznad 80 poena.

Test traje oko četiri sata. Osim na usmenom i pisanom delu ispita, u testu se nudi više odgovora na svako pitanje i obuhvata četiri dela:

  • Test čitanja i razumevanja
  • Test slušanja i razumevanja
  • Test govornog engleskog
  • Test pisanog engleskog

Priprema za ToeflPriprema za Toefl test podrazumeva i konverzaciju. Ovaj deo se sastoji od šest zadataka, kandidati koji polažu test nose slušalice i govore u mikrofon kada odgovaraju. Odgovori se digitalno snimaju i prenose do ETS-ove ( Educational Testing Service – organizator TOEFL testa) mreže za online ocenjivanje, gde ih ocenjuju obučeni ocenjivači. Ocenjivači se pažljivo nadgledaju radi tačnosti i objektivnosti rezultata.

Sekcija pisanje zahteva pisanje odgovora na materijal koji su čuli i pročitali, i pisanje eseja radi iskazivanja mišljenja. Ocenjivači su takođe obučeni za objektivno i nepristrasno ocenjivanje odgovora na zadatke.

Test čitanja i razumevanja zahteva od kandidata koji polažu test da pročitaju date tekstove i daju odgovore na pitanja koja se odnose na date tekstove. Tehnike brzog čitanja i pregledavanja tekstova se uče i kandidati se posebno pripremaju za ovaj deo. Te tehnike su od velikog značaja za kasniji akademski napredak.

 

Test na samom polaganju traje oko 4 sata, sa kratkom pauzom od 10 minuta. Svi delovi testa se obavljaju u jednom danu, tako da nema potrebe da se putuje do centra testiranja više puta.

Dozvoljeno je pravljenje beležaka. Kandidati mogu da pišu beleške pri radu svakog dela testa, i mogu ih koristiti pri odgovaranju na pitanja. Nakon testiranja, beleške se skupljaju i cepaju pre nego što kandidati napuste test centar u cilju sprečavanja zloupotrebe.

Rezultati testa objašnjavaju sposobnosti kandidata u engleskom jeziku. ETS obezbeđuje iscrpne informacije o rezultatima koje obuhvataju rezultate sve četiri veštine i ukupan rezultat. Opis kompetentnosti se može naći na www.ets.org/toefl/nextgen. Dati opisi olakšavaju razumevanje rezultata. Takođe, kandidati će dobiti korisnu povratnu informaciju u izveštajima o njihovim rezultatima.

Rezultati se šalju online. Počev od septembra 2005. kandidati koji polažu test će moći da vide online svoje rezultate 15 radnih dana nakon testa, pored kopije izveštaja o rezultatu koji će dobiti putem mail-a. Koledži i univerziteti direktno dobijaju rezultate ispita ukoliko se unesu u listu primalaca pri registraciji polaganja ispita.

EuroSchool vrši kompletnu pripremu za polaganje Toefl  ispita.