Standardni kursevi

Standardni kursevi u trajanju od 12 nedelja i dinamikom 2 × 2 školska časa nedeljno. Kursevi su klasifikovani u skladu sa preporukama Saveta Evrope od A1 do C2 nivoa. Upisu na kurs stranog jezika prethodi placement test, na osnovu koga se određuje nivo i grupa polaznika.

U nastavi primenjujemo sva pozitivna svetska dostignuća u metodici nastave stranih jezika uz upotrebu kvalitetnih, savremenih nastavnih materijala.

Svesni smo potrebe znanja stranih jezika i interkulturalnih komunikacija, kako bi se olakšao protok znanja i ideja i postiglo bolje razumevanje među ljudima širom sveta.

Standardni kurseviU svrhu postizanja tih ciljeva, polaznici dobijaju visokokvalitetnu nastavu i znanje koju postižemo velikom pažnjom prema polaznicima i njihovim potrebama, uz inovativne nastavne metode i stručnošću profesora.

Sve kurseve u našoj školi možete učiti i individualno, a na ovaj način će stručni predavač tokom časa biti posvećen samo vama i tome kako da gradivo usvojite što kvalitetnije.

Na ovaj način dobićete maksimalnu iskorišćenost uloženog vremena i novca, jer će predavač biti posvećen samo vama. Možete učiti i poluindividualno, a prednost ovakvog načina učenja je to što ćete kurs za dve osobe dobiti po ceni jedne.