TKT Teaching Knowledge Test

TKT Teaching Knowledge Testje test koji je namenjen onima koji predaju engleski jezik tj. test ispituje znanje koncepata iz oblasti jezika, upotrebe jezika, kao i prakse predavanja i učenja engleskog jezika.

 

Obuhvata tri osnovna modula:

  • Jezik i dodatne informacije učenja i predavanja jezika
  • Planiranje lekcija i korišćenje resursa u učenju jezika
  • Upravljanje procesom predavanja i učenja

EuroSchool vrši kompletnu pripremu za polaganje ispita.