Priprema ispita za studente

Vršimo kvalitetnu i uspešnu pripremu za polaganje ispita iz stranih jezika u okviru fakulteta:

— Ekonomski fakultet
— Filološki fakultet
— Fakultet organizacionih nauka
— Fakultet politčkih nauka
— Univerzitet Singidunum
— Univerzitet Megatrend…

Stručnost naših profesora, konstantno praćenje novina na ispitnim rokovima u okviru fakulteta, usko specijalizovana literatura su samo neke od garancija da ćete u našoj školi steći neophodno znanje za polaganje konkretnog ispita.