Ubrzani kursevi

Ubrzani kurseviUbrzani dvomesečni kursevi — 3 puta nedeljno po 90 minuta, u terminima usklađenim prema polaznicima, omogućavaju da se u kratkom vremenskom roku savladaju plan i program.

Ubrzani kursevi jezika su namenjeni svima onima koji žele da brzo steknu neophodna znanja u cilju postizanja i usavršavanja komunikacije na stranom jeziku.

Idete na letovanje, izlet, poslovno putovanje u inostranstvo — a nemate potrebno znanje stranog jezika? Ovo je prilika i mogućnost da brzo i efikasno savladate strani jezik.

Ubrzani kurseviProgram i tempo rada se usklađuje prema Vašim potrebama i ciljevima. Za svaki konkretni ubrzani  kurs pogledajte po jezicima koje  želite pohađati.

Polaznike kurseva stavljamo u RolePlay situacije, odnosno u svakodnevne situacije u kojima moraju koristiti strani jezik.

Na ovaj način polaznici se pripremaju za buduća iskušenja koja im se mogu desiti, a znanje stranog jezika koje usvajaju na ovaj način je izuzetno kvalitetno i apsolutno primenljivo u praksi.

Osim ovoga, tokom trajanja kursa koriste se i najsavremenije konverzacijske metode, a sve u cilju da sami polaznici steknu što više znanja tokom trajanja kursa.