BEC Business English Certificates

BEC ispit pripremaPredstavlja testiranje nivoa znanja engleskog jezika u oblasti biznisa i to na tri nivoa Preliminary, Vantage i Higher.

Priprema za BEC u EuroSchool-u podrazumeva prethodno zakazivanje sastanka sa profesorom koji vrši pripreme za medjunarodne ispite.

Profesor će nakon obavljenog razgovora sa Vama i placement testa koji je besplatan proceniti potreban broj časova da biste se uspešno pripremili i položili ispit.

Priprema za individualnu nastavu profesor – 1 polaznik  može trajati od 2 do 6 meseci u zavisnosti od predznanja samog polaznika.

U ponudi su  i online kursevi putem Skype-a. Ispiti se mogu polagati gotovo svakog meseca, ali ne u svim gradovima.

O datumima ispita vas može obavestiti vaš profesor.

EuroSchool vrši kompletnu pripremu za polaganje ispita.